Intensivbehandling

Intensivbehandling

Vi arbeider sammen med deg i intensivmedisinens førstelinje, slik at du kan føle deg trygg på at du gir riktig og effektiv behandling.  

Pasienter på intensivavdelingen lider ofte av flere tilstander/sykdommer og er de som har størst behov for overvåking og behandling på et sykehus1. Behandling av intensivpasienter kan ofte være en kamp mot klokken. Vi har vært ledende innen CRRT i over 20 år og ønsker å være en samarbeidspartner som støtter deg med bransjeledende teknologier og tjenester innen organstøtte på intensivavdelingen. 

Akutt nyresvikt (AKI) er en mer og mer vanlig komplikasjon av akutte sykdommer, både på intensivavdelingen og på andre sykehusavdelinger2,3,4. Ifølge rapporter har 1,4 millioner pasienter med akutt nyresvikt behov for nyreerstatningsterapi5. Vår unike teknologi hjelper deg med å behandle dine nyresviktpasienter. Vårt mål er å samarbeide med deg for å utvikle bedre behandlingsløsninger og tilby opplæring og kontinuerlig klinisk og teknisk support.

Vi utvikler den globale akuttbehandlingen

Tilgang

Vår teknologi for kontinuerlig nyreerstatningsterapi finnes i over 80 land og på 29 språk.

Kvalitet

Vår CRRT-teknologi bidrar til høy behandlingsstandard ved akutt nyresvikt på intensivavdelingen. Hittil er det utført over 7 millioner behandlinger over hele verden.

Sikkerhet

Vårt CRRT-system er svært nøyaktig og har innebygde sikkerhetsfunksjoner som hjelper deg med å overvåke og pleie pasienten.

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

PRISMAX CRRT-behandling

Finn ut mer om PrisMax-systemet, neste generasjons utstyr for CRRT og behandlinger for organstøtte fra Baxter

I Baxter mener vi at alle mennesker – uansett hvem de er, eller hvor de kommer fra – fortjener en sjanse til et friskt liv fullt av muligheter og uten sykdom.

Som ledende i bransjen utvikler Baxter kontinuerlig nye produkter og tjenester, slik at alle våre kunder kan tilby den mest effektive behandlingen og den beste akuttbehandlingen. PrisMax-systemet bygger på Baxters engasjement for sikkerhet og har integrerte funksjoner som kontrollerer hvordan behandlingen forberedes og utføres, og bidrar dermed til færre menneskelige feil.

Baxter har lenge vært ledende innen CRRT med Prismaflex-systemet. Vår teknologi er blitt brukt i over 7 millioner behandlinger av intensivpasienter over hele verden. Med vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – som utgangspunkt har vi utviklet PrisMax for å gjøre behandlingen enklere, mer effektiv og mer nøyaktig6.

PRISMAFLEX System

PRISMAFLEX-systemet for intensivbehandling

Det fleksible systemet oppfyller kravene ved flere forskjellige typer behandlinger og har en plattform som kan tilpasses behovene til den enkelte pasient.

Ettersom to pasienter aldri er helt like, muliggjør det også individuell pasientbehandling. Til forskjell fra intermitterende hemodialyse (IHD) eller langsom, laveffektiv dialyse (SLED) er PRISMAFLEX-systemet utformet for å avgi kontinuerlig nyreerstatningsterapi (CRRT) døgnet rundt for å oppnå

  • metabolsk kontroll
  • fjerning av væske
  • kontroll av syre-basebalansen
  • elektrolyttbalanse

Når tiden er avgjørende, kan PRISMAFLEX også bidra med automatiske justeringer og gi umiddelbar visuell tilbakemelding på behandlingen. Systemet gir deg mer tid til å sørge for optimal behandling og lar deg fokusere på pasienten istedenfor på utstyret.

Se bruksanvisningen eller brukerhåndboken for informasjon om sikker og riktig bruk av PRISMAX-systemet.

Hovedprodukter for intensivbehandling

THERMAX blodvarmer

Prismaflex HF20-set

Prismaflex M60-, M100- og M150-set

Prismaflex ST60-, ST100- og ST150-set

Prismaflex TPE 1000- og TPE 2000-set

Tilbehør for automatisk avløp