Kirurgi

Kirurgi

Vi utvikler nyskapende produkter og løsninger for operasjonsstuen som lar deg utvikle den kirurgiske teknikken, øke effektiviteten og forbedre resultatene1,2..

Våre kirurgiske produkter er tilgjengelige når du trenger dem som mest, som støtte for hemostase, til forsegling og reparasjon av vev, rekonstruksjon, intraoperativ pasientomsorg og inhalasjonsanestesi. Vårt sortiment av pålitelige produkter har vist seg å redusere både intra- og postoperative komplikasjoner, også de som krever kostbare blodoverføringer og lengre tid på operasjonsstuen1,2. Færre komplikasjoner innebærer ofte raskere restitusjon for pasienten og bedre kostnadseffektivitet for sykehuset eller klinikken.

Våre avanserte produkter brukes innen en rekke forskjellige kirurgiske spesialiteter, f.eks. nevrologi, bariatrisk kirurgi, gynekologi, ortopedi, kardiovaskulær kirurgi, ryggkirurgi og rekonstruerende mikrokirurgi, i alt fra akutte til elektive inngrep.

Vi utvikler den globale kirurgien

Tilgang

Produkter fra Baxter brukes på operasjonsstuer i nærmere 60 land.

Kvalitet

Kirurger stoler på våre kvalitetsprodukter for å oppnå bedre resultater.

Design med fokus på sikkerheten

Baxters produkter hjelper kirurger med å redusere antall komplikasjoner under og etter et kirurgisk inngrep2.

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

FLOSEAL Hemostatic Matrix

FLOSEAL hemostasematriks

FLOSEAL hemostasematriks er et flytende hemostasemiddel som stopper blødninger raskt – i gjennomsnitt innen to minutter1. 96 prosent av alle intraoperative blødninger stoppes innen 10 minutter1,3,4. FLOSEAL kan brukes ved ryggkirurgi for å stoppe intraoperative blødninger i både bløtvev og ben og er også effektivt for å stoppe større aktive blødninger under et kirurgisk inngrep3. Det er det eneste produktet i sitt slag som har vist seg å kunne redusere antall transfusjoner og mindre komplikasjoner ved kardiovaskulære inngrep1,3,4. Produktet brukes innen de fleste kirurgiske spesialiteter for å ivareta pasientens sikkerhet og redusere risikoen for komplikasjoner5. FLOSEAL er ikke beregnet på å erstatte en nøyaktig utført kirurgisk teknikk og riktig setting av ligaturer eller andre konvensjonelle metoder for hemostase.

  • FLOSEAL hemostasematriks er tilgjengelig i utvalgte land over hele verden.    
  • FLOSEAL må ikke injiseres eller presses inn i pasientens blodkar.
  • Må ikke påføres ved manglende aktiv blodgjennomstrømning.   

 

Tisseel

TISSEEL [vevslim] for kirurgi

TISSEEL er et vevslim med påvist klinisk sikkerhet og effekt som brukes av kirurger som et komplement til hemostase. 

 

Informasjon til forskrivere 

TISSEEL [vevslim] for kirurgi

Preparatomtale (SPC) 
Reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser
 

HEMOPATCH resorbable collagen-based pad

HEMOPATCH

Hemopatch forseglende hemostase består av en myk, tynn, bøyelig og fleksibel plate av kollagen fra bovin dermis som er dekket med NHS-PEG*. HEMOPATCH er indisert som et hjelpemiddel for hemostase og kirurgisk forsegling for å få kontroll over blødninger eller lekkasje av andre kroppsvæsker eller luft der vanlige kirurgiske teknikker enten er ineffektive eller upraktiske. HEMOPATCH kan brukes til å tette duradefekter etter traumatisk skade på og eksisjon, retraksjon eller krymping av dura mater. Kan brukes sammen med natriumbikarbonat ved mangel på blod eller vevsvæske.

 

Hovedprodukter kirurgi