Bærekraft

Bærekraft

«Vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – er det ultimate beviset på at vi er et ansvarlig selskap. Den betydningen våre produkter og vår tilstedeværelse på en rekke steder i verden har, vil alltid bli vurdert ut fra dette perspektivet av pasienter, leger, samfunnet, ansatte og andre berørte parter.» Joe Almeida, styreformann og administrerende direktør

Corporate Responsibility Report Cover Image

Vi utgjør en reell forskjell: Vår bærekraftsrapport

Vi er stolte av vårt langvarige arbeid for å sikre at vi er et ansvarlig selskap, og vi mener at det er viktig å informere om våre prioriteringer, programmer og resultater.

Charitable giving and grants

Donasjoner og støtte

Vi støtter initiativer og organisasjoner som gjør en positiv og varig innsats for underbetjente og sårbare grupper.

Det å forbedre tilgangen til helsetjenester, støtte samfunnet der våre ansatte bor og arbeider, og fremme morgendagens innovasjoner er sentralt for vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – og grunnleggende for vår humanitære grunntanke.

Sustainable operations, health and safety

En bærekraftig virksomhet

Vårt fokus på miljøhensyn innebærer at det tenkes bærekraft på globalt plan for produksjonen og i hele leveringskjeden.

Vi har som mål å redusere vårt miljøavtrykk ved å bruke energi, vann og råmaterialer på en effektiv måte og å redusere mengden avfall og utslipp av drivhusgasser. Les mer om vårt miljøarbeid under Operations i vår siste bærekraftsrapport.

Les vår bærekraftsrapport

Relaterte emner