Vi forenes for å redde og opprettholde liv

Two physicians discussing

Hillrom er nå en del av Baxter

Baxter og Hillrom forenes for å bemøte utfordringene i et helsevesen i rask endring. Sammen vil vi jobbe mot en mer effektiv og bedre omsorg, samt kunne utvide tilgangen til pleie – på sykehus, hjemme, eller andre helseinstitusjoner.

Vårt løfte til helsepersonell og pasienter

Vi arbeider i det viktige knutepunktet der forskjellige typer innovasjoner for å redde og opprettholde liv møter legene, sykepleierne og apotekpersonalet som gjør det mulig. Vi arbeider for å forbedre resultatene for pasientene og hjelpe våre samarbeidspartnere med å håndtere muligheter og utfordringer for helsevesenet over hele verden. Les mer om våre spesialiteter.

Intensivbehandling

Nyskapende terapier til behandling av livstruende sykdommer i situasjoner der hvert sekund teller

Infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning

Avanserte infusjonssystemer, medisiner og teknologier for å garantere at pasienten får riktig behandling, og at den håndteres på en sikker og effektiv måte – fra forskrivning til sykesengen

​Ernæringsbehandling

Kliniske ernæringsløsninger utviklet for å hjelpe pasienter med å beholde og gjenvinne helsen

Nyrebehandling

Banebrytende behandlingsalternativer for personer med nyresykdom. f.eks. peritonealdialyse og hemodialyse

​Kirurgi

Vi hjelper kirurger og anestesileger med å arbeide raskt og nøyaktig for å redusere risikoen for komplikasjoner og øke effektiviteten på operasjonsstuen

Våre produkter

Våre produkter hjelper leger med å gi pasientene en mer effektiv behandling – på sengeposten, operasjonsstuer, intensivavdelingen, hjemme og på dialyseavdelingen. Les mer om vårt brede produktsortiment.

Vi fremmer innovasjon

Vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – merkes i vårt banebrytende arbeid og vårt fokus på pasientorienterte innovasjoner. Det som driver oss, er et ønske om å forme fremtiden og gi noe tilbake til lokalsamfunnet der vi er virksomme.

Baxter employees with Beaker in Lab
Healthcare worker caring for a woman in Mexico

Vi ønsker å skape en bedre fremtid ved å fremme innovasjon, arbeide for å oppnå et høyest mulig nivå av foretaksansvar samt arbeide for mangfold og inkludering på arbeidsplassen.

Om oss

 

Relaterte emner