PRISMAFLEX-systemet for intensivbehandling

PRISMAFLEX-systemet for intensivbehandling

PRISMAFLEX System

Det nyskapende PRISMAFLEX-systemet er utviklet for alvorlig syke pasienter med akutt nyresvikt (AKI).

Det fleksible systemet oppfyller kravene ved flere forskjellige typer behandlinger og har en plattform som kan tilpasses behovene til den enkelte pasient.

Ettersom to pasienter aldri er helt like, muliggjør det også individuell pasientbehandling. Til forskjell fra intermitterende hemodialyse (IHD) eller langsom, laveffektiv dialyse (SLED) er PRISMAFLEX-systemet utformet for å avgi kontinuerlig nyreerstatningsterapi (CRRT) døgnet rundt for å oppnå

  • metabolsk kontroll
  • fjerning av væske
  • kontroll av syre-basebalansen
  • elektrolyttbalanse

Når tiden er avgjørende, kan PRISMAFLEX også bidra med automatiske justeringer og gi umiddelbar visuell tilbakemelding på behandlingen. Systemet gir deg mer tid til å sørge for optimal behandling og lar deg fokusere på pasienten istedenfor på utstyret.

Produktegenskaper

En plattform – flere terapier

PRISMAFLEX-systemet tilbyr alle behandlingsmodaliteter innen CRRT og terapeutisk plasmautskiftning (TPE) uten behov for ekstrautstyr, f.eks.:

CVVHDF – kontinuerlig venovenøs hemodiafiltrering

CVVHD – kontinuerlig venovenøs hemodialyse

CVVH – kontinuerlig venovenøs hemofiltrering

SCUF – langsom kontinuerlig ultrafiltrering

TPE – terapeutisk plasmautskiftning

Med sikkerheten i fokus

PRISMAFLEX-systemets væskealgoritme bidrar til å balansere pasientens verdier og fjerner væske slik at man oppnår en optimal terapi. Legen kan på gitte tidspunkter følge med på hvor mye behandling pasienten får – med en nøyaktighet på 7 ml væske.

Innebygd tilkobling til elektroniske journalsystemer (EMR)

PRISMAFLEX-systemet kan kobles til det elektroniske journalsystemet og dermed effektivisere legens arbeid som følge av redusert behov for manuell dokumentasjon. PRISMAFLEX-systemet kan enkelt integreres med de fleste EMR-systemer, enten direkte eller via en tredjepart. Du trenger ikke lenger å registrere og overføre behandlingsdata manuelt. Behandlingsdata kan også lastes ned.

 

Tiltenkt bruk

PRISMAFLEX-systemet må kun brukes på pasienter med en kroppsvekt på over 20 kg.

PRISMAFLEX-systemet er indisert til:
Kontinuerlig behandling – CVVHDF, CVVHD, CVVH, SCUF:
Plasmabehandling – TPE:

 

Les brukerhåndbøkene for produktene som nevnes på denne siden.