Finn ut mer om PrisMax-systemet, neste generasjons utstyr for CRRT og behandlinger for organstøtte fra Baxter

Finn ut mer om PrisMax-systemet, neste generasjons utstyr for CRRT og behandlinger for organstøtte fra Baxter

PRISMAX

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

TENK OM du kunne føle deg helt trygg på at du alltid gir riktig behandling?

Baxters PrisMax-system er utviklet for at helsepersonell skal kunne føle seg tryggere når de bruker CRRT og andre behandlinger for organstøtte. Etter mer enn 20 års erfaring på intensivområdet kan vi nå tilby PrisMax-systemet som er beregnet på å hjelpe leger med å oppfylle de voksende behovene på intensivavdelingen og gi best mulig behandling og pasientomsorg, både nå og i fremtiden, ved hjelp av enklere og mer effektive og nøyaktige teknologier.

De varierende og stadig skiftende kravene når det gjelder intensivbehandling, er en daglig utfordring for helsepersonell.

For å utvikle neste generasjons akuttbehandlingsteknologier har vi samarbeidet med eksperter innen intensivmedisin.

Vi har nemlig spurt over 650 personer som arbeider på over 50 intensivavdelinger over hele verden, om hvordan vi kan hjelpe dem med noen av de vanskeligste problemene de står overfor:

 • FORENKLE klargjøringen og gjennomføringen av CRRT
 • Øke EFFEKTIVITETEN ved å redusere forstyrrelser mellom enheter
 • Forbedre behandlingens NØYAKTIGHET OG SYSTEMYTELSE

PrisMax-systemet er utviklet for å FORENKLE5 prosedyrene ved CRRT og redusere sykepleiernes arbeidsbelastning.

 • En intuitiv pekeskjerm forenkler behandlingsforberedelsene og overvåkingen av behandlingen. Den låses for å hindre utilsiktet eller uautorisert endring av den forskrevne behandlingen.1
 • Behandlingsprofiler lagrer den pasientspesifikke forskrevne behandlingen for å oppnå bedre konsekvens og kortere forberedelser.
 • Fargekodede skalaer med ekstra LED-lamper viser brukeren hvilke poser det må gjøres noe med.

PrisMax-systemet gjør arbeidsintensive opplysninger automatiske, på den måten oppnås det en smidigere arbeidsflyt og en mer EFFEKTIV behandling.

 • Væskenivåsensoren sørger for automatisk justering av væskehøyden i avluftingskammeret under behandlingen og reduserer dermed sykepleierens manuelle arbeid.
 • Smarte alarmer reduserer forstyrrelser mellom forskjellige enheter og antall avbrudd i behandlingen.
 • Et automatisk avløpssystem reduserer antall intervensjoner under behandlingen, siden det ikke er nødvendig å bytte dreneringsposer. Antall posebytter kan reduseres med 60 % sammenlignet med lignende CRRT-systemer2*, og man kan spare opptil 30 minutters behandlingstid og behandlingsstopp per pasient og dag.2*

Teknologien i PrisMax-systemet gjør det mulig for legene å optimalisere behandlingsregimet gjennom forbedret NØYAKTIGHET OG SYSTEMYTELSE.

 • Catch-Up-funksjonen for fjerning av væske bruker smarte pumpejusteringer som sikrer at den forskrevne fjerningen av væske oppnås, noe som hjelper legene med å gi riktig behandling – også ved behandlingsavbrudd. PrisMax-systemet sørget for 99,8 % av den forskrevne fjerningen av væske i et klinisk miljø.2,*
 • TherMax blodvarmer for temperaturstyring muliggjør nøyaktig styring av temperaturen på returblodet på mellom 35 og 38 °C.3,† TherMax blodvarmer opprettholder pasientens kroppstemperatur i over 76 % av normale CRRT-behandlinger.4,

Gjennom interaktiv praktisk samt nettbasert opplæring ønsker vi å forbedre pasientomsorgen og opplæringen for helsepersonell.

 

*Basert på data fra en pilotstudie av 305 behandlinger med PrisMax-systemet ved åtte intensivavdelinger i seks land.

†Kjøling kun via behandlingsvæsker, ingen aktiv kjøling av blodet via varmeren6.

‡ Basert på in vitro-tester. Kliniske resultater stemmer ikke alltid overens med in vitro-resultater. Pasientens blodtemperatur 37 °C, rom- og væsketemperatur 21 °C

 

Kontakt din Baxter-forhandler ved behov for mer informasjon.

Slå opp i den tilhørende brukerhåndboken eller bruksanvisningen for å få informasjon om sikker og riktig bruk av produktene som nevnes her.

Baxter, Prismaflex, Prismax og Thermax er varemerker som tilhører Baxter International Inc. eller dets datterselskaper.

 

Tiltenkt bruk

Fås kun på resept. Les brukerhåndbøkene for produktene som nevnes på denne siden.