Nyrebehandling

Nyrebehandling

I vårt arbeid for å endre og forbedre nyrebehandlingen ønsker vi å samarbeide med deg for å oppnå bedre resultater for dine pasienter når de gjennomgår de forskjellige behandlingsalternativene. Vi ønsker å tilby høyest mulig standard og best mulig tilgang til behandling.

Kronisk nyresykdom (CKD) er et akutt og voksende globalt problem. Vi anslår at det finnes så mange som 4 millioner pasienter i verden med kronisk nyresvikt og ytterligere noen millioner udiagnostiserte tilfeller. Og antallet forventes å stige for hvert år som går. Men din tid og dine økonomiske ressurser øker ikke i samme takt som pasientpopulasjonen. Vi forstår at du har behov for nyskapende produkter og tjenester som hjelper deg med å oppnå bedre resultater for pasientene.

Vi har arbeidet sammen med helsepersonell innen nyrebehandling i mer enn 60 år for å utvikle nye og forbedrede produkter og tjenester for både hemodialyse (HD) og peritonealdialyse (PD) – og vi fortsetter å utvikle nye behandlingsmetoder, f.eks. ekspandert hemodialyse (HDx) og en nettbasert IT-tjeneste for fjernkontakt (Sharesource).

Vi utvikler den globale nyrebehandlingen

Tilgang

Vi hjelper deg med å gjøre både behandlinger og behandlingsalternativer mer tilgjengelige på flere måter, bl.a. ved hjelp av ny teknologi og nye tjenester som gjør det mulig å gi behandling på forskjellige steder (hjemme og på klinikker/sykehus), og ved å gjøre din virksomhet mer effektiv.

Kvalitet

Vår drivkraft er overbevisningen om at det alltid er rom for forbedring av behandlingskvaliteten. Selv om behandlingskvaliteten i dag er god, kan nye og relevante løsninger øke den ytterligere.

Enklere behandling

Innovasjon innebærer å forenkle behandlingslogistikken, noe som kan redusere den psykiske og fysiske belastningen i helsevesenet.

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Baxter Nutrition Webinars

Kurs og webinarer

Her kan du lese mer om Baxters kurs og webinarer innen nyrebehandling.

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

Vi leder an i utviklingen med vår nettbaserte IT-tjeneste SHARESOURCE – plattformen for fjernkontakt

SHARESOURCE øker din rekkevidde – du kan se hvordan pasienten tar hånd om behandlingen hjemme og gripe inn tidlig hvis det oppstår problemer. Vår nettbaserte IT-tjeneste er den eneste globalt tilgjengelige toveisteknologien som lar deg følge og styre en behandling (f.eks. endre en forskrivning) på avstand, fra klinikken. Pasienter som bruker et automatisert system for peritonealdialyse med SHARESOURCE, oppgir at de føler seg tryggere med hjemmebehandlingen1. Helsepersonell oppgir at de ser en økning av forebyggende pasientkontakt og justeringer av den forskrevne APD-behandlingen2, noe som kan bidra til å redusere3 risikoen for komplikasjoner som igjen kan føre til sykehusinnleggelse. Helsepersonell har også rapportert om lavere bruk av ressurser og dermed lavere kostnader4. HOMECHOICE CLARIA APD-systemet er utstyrt med SHARESOURCE.

THERANOVA dialyzer

HDx med THERANOVA for ekspandert hemodialysebehandling

HDx med THERANOVA er vår nye dialysebehandling for pasienter med kronisk nyresvikt. THERANOVA-dialysatoren har en nyskapende membran som gir en ekspandert hemodialysebehandling (HDx).

HDx med THERANOVA er tilgjengelig i Canada og på utvalgte markeder i Europa, Latin-Amerika og Asia.

Familjeträff_Tile

Baxters reiseservice for nyresyke som behandles med PD

Baxters reiseservice er opprettet for å hjelpe nyresyke som behandles med PD, med levering av væsker og tilbehør til reisemålet, uansett om det er ferie- eller jobbreise.

Vår kundeservice koordinerer levering av alt som trengs til behandlingen direkte til reisemålet, og sørger for at det når destinasjonen 1–2 dager før pasientens ankomst. Vi kan også informere om hvorvidt det finnes sykehus med nyreavdeling eller PD-klinikk på reisemålet der pasienten kan henvende seg ved behov.

For mer informasjon om reiseservice og om hvordan du bestiller levering,
kan du kontakte vår kundeservice.

Hovedprodukter og tjenester for nyrebehandling