Helsepersonell

Helsepersonell

Vi arbeider for å hjelpe deg med å håndtere både utfordringer og muligheter innen pasientomsorgen

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye produkter og teknologier som muliggjør en bedre og mer individtilpasset behandling. I dag arbeider vi mer konsentrert enn noen gang med å finne nye metoder for å oppnå bedre behandlingsresultater, forhindre komplikasjoner før de blir livstruende, og samtidig senke de samlede behandlingskostnadene.  

Våre ekspertiseområder

Intensivbehandling

Våre nyskapende behandlingsløsninger og teknologier hjelper deg med å behandle pasienter med livstruende tilstander og sykdommer på intensivavdelingen.

Infusjonsbehandling og legemiddeltilberedning

Vi og våre produkter hjelper deg med å forbedre sikkerheten og utvikle kostnadseffektivitet for hele sykehuset, fra apoteket til sykesengen.

Ernæringsbehandling

Akutt og kronisk ernæringsbehandling for pasienter som ikke får nok næring peroralt eller enteralt.

Nyrebehandling

Vi utvikler løsninger innen hemodialyse og peritonealdialyse, slik at dine pasienter skal få en bedre behandling.

Kirurgi

Vi tilbyr nyskapende kirurgiske produkter som hjelper deg med å foreta kirurgiske inngrep trygt og med presisjon og hurtighet.

Våre produkter

Vårt sortiment av produkter for akuttbehandling, ernæring, dialyse, sykehusbehandling og kirurgi bidrar til å gi bedre helsetjenester over hele verden.