Vår historie

Vår historie

​Innovasjon er selve kjernen i vår virksomhet.  I over 85 år har vi arbeidet for å forbedre kvaliteten på livreddende og livsforlengende behandlinger.

Don Baxter IV Bottles

​1930-tallet: De første innovasjonene

1931: Legene Ralph Falk og Don Baxter starter Don Baxter Intravenous Products Corporation, den første kommersielle produsenten av ferdigblandede intravenøse løsninger.

Kort tid etter oppstarten av virksomheten lanseres TRANSFUSO-VAC-beholderen for tapping og oppbevaring av blod, noe som gjorde det mulig å bygge opp en blodbank og oppbevare blodet i opptil 21 dager. 

På slutten av 1930-tallet bytter selskapet navn til Baxter Laboratories, Inc. og åpner sitt første produksjonsanlegg i en renovert bilhall i Glenview, Illinois.

Twin-Coil Artificial Kidney

1940–1960-tallet: De store gjennombruddenes tid

1941: Vi lansererPLASMA-VAC-beholderen som for første gang gjør det mulig å skille plasma fra blod for oppbevaring.

1948: Vi lanserer en plastbeholder som ikke kan ødelegges, til oppbevaring av blod.

1950: Vårt andre produksjonsanlegg i USA åpnes – i Cleveland, Mississippi. To år senere blir vi det første amerikanske selskapet som gjør blodplasma fra mennesker kommersielt tilgjengelig gjennom oppkjøpet av Hyland Laboratories.

1954: Vi åpner vårt første kontor i utlandet – i Belgia. To år senere utvikler den nederlandske legen Willem Kolff den første «kunstige nyren» laget av trelister, appelsinjuicebokser og en cellofanmembran. Basert på Kolffs arbeid produserer vi det første kommersielle dialysesystemet senere det samme året.

1960: Vi lanserer den første løsningen for bukdialyse (peritonealdialyse). Ved bukdialyse filtreres avfallsprodukter fra nyrepasientens blod via bukhinnen istedenfor via en ekstern dialysator. Et år senere ble selskapet børsnotert på børsen i New York.

VIAFLEX IV container

1970–1990-tallet: Vi øker vår globale tilstedeværelse og fortsetter innovasjonsarbeidet

1970: Vi presenterer VIAFLEX, den første fleksible intravenøse beholderen i plast. Et medisinsk gjennombrudd som gjør det mulig å gi infusjoner i et lukket system og dermed redusere risikoen for kontaminering.

1971: Baxter blir oppført på Fortune 500-listen over de største amerikanske selskapene. Vi åpner et produksjonsanlegg for intravenøse løsninger i North Carolina. Det er fremdeles et av våre største anlegg.

Våre MINI-BAG-beholdere i plast kommer i salg i 1974 og gjør bruksklare, ferdigblandede løsninger tilgjengelig for sykehusene. Året deretter flytter vi til vårt nåværende hovedkontor i Deerfield, Illinois.

Homechoice Automated PD systems

1980-tallet lanserer vi flere nye produkter, bl.a. INFUSOR-pumpen som gjør det mulig for pasienter å få intravenøs behandling uansett hvor de befinner seg.

1985: Vi kjøper opp American Hospital Supply Corporation.   

1991: Vårt INTERLINK IV Access-system lanseres og er det første nålefrie systemet for intravenøs behandling.

1994: HOMECHOICE, vårt system for automatisert peritonealdialyse (APD) lanseres. Vi åpner dessuten en fabrikk i Singapore som skal produsere peritonealdialyseløsninger for det asiatiske markedet.

1998: Vårt oppkjøp av Ohmedas avdeling for legemiddelprodukter gjør Baxter ledende innen anestesigasser.  Samme år lanserer vi den første fleksible 3-kammerposen for komplett parenteral ernæring, og vårt produkt TISSEEL , det første vevslimet på det amerikanske markedet, blir godkjent.  

V-LINK needleless connector

2000-tallet: Et nytt årtusen med nye innovasjoner

I den første halvdelen av 1990-tallet får vi regulatorisk godkjenning for flere av våre hovedprodukter, bl.a.:

  • EXTRANEAL, en ikke-glukosebasert løsning for peritonealdialyse.
  • ADVATE, det første rekombinante koagulasjonsfaktor VIII-konsentratet til bruk ved hemofili tilvirket uten tilsatt menneske- eller dyreprotein i cellekulturen.
  • FLEXBUMIN, det første albuminet i en fleksibel beholder i plast.
  • SEVOFLURANE, en anestesigass som brukes ved kirurgiske inngrep.

2007: Vi presenterer V-LINK, den første i.v.-koblingen med antimikrobielt belegg. Et par år senere får vi FDAs godkjenning for ARTISS, det første kommersielt tilgjengelige vevslimet med lengre tørketid som brukes ved fiksering av hudtransplantasjoner hos brannskadepasienter.

HEMOPATCH resorbable collagen-based pad

2011: Vi lanserer Baxter Ventures, en ny måte for oss å identifisere og finansiere nye innovasjoner for helsevesenet på. Vi kjøper også opp Baxa Corporation som styrker vårt sortiment av tjenester for automatisering av apoteker.

2012: Vi kjøper opp Sigma, en produsent av intelligente infusjonspumper, og Synovis Life Technologies, Inc., et ledende selskap innen mikrokirurgiprodukter.

2013: Vi kjøper opp Gambro AB, en global innovatør innen nyrebehandling. Vi får også EU-godkjenning for markedsføring av HEMOPATCH forseglende hemostase, som bidrar til å kontrollere blødninger i forskjellige kirurgiske situasjoner.

THERANOVA Dialyzer

2015: Vår biovitenskapsvirksomhet skilles ut, slik at vi kan fokusere på sykehusbehandling, ernæringsbehandling, nyrebehandling og kirurgi. Vi lanserer AMIA med SHARESOURCE, det første systemet for automatisert peritonealdialyse (APD) med brukervennlige funksjoner som hjelper pasienter med kronisk nyresvikt med å ta hånd om peritonealdialysen hjemme, samtidig som de er koblet opp mot helsepersonell.

2016: Vi lanserer NUMETA G13E i Europa, den eneste 3-kammerposen med bruksklar parenteral ernæring som er godkjent for premature nyfødte. Vi utvikler også HDx med THERANOVA, en ny dialysebehandling for pasienter med kronisk nyresvikt. THERANOVA-dialysatoren har en nyskapende membran som gir en ekspandert hemodialysebehandling (HDx).

KAGUYA automated peritoneal dialysis (APD) system

2017: Nye versjoner av våre forseglingsprodukter FLOSEAL og TISSEEL lanseres. Vi kjøper opp Claris Injectables Limited, et selskap i bransjen for generiske injeksjonsmidler, og presenterer nytt forsknings- og kliniske utviklingssamarbeid med ledende aktører som Mayoklinikken i Minnesota og Ramot ved Tel Aviv University / Tel Aviv Sourasky Medical Center.

2018: Vårt APD-system KAGUYA lanseres i Japan. Et system som er utviklet med tanke på lokale behov og områdets demografi. Det gjør systemet til et reelt behandlingsalternativ for nyrepasienter der.