Karriereutvikling

Karriereutvikling

Vårt syn på karriereutvikling.

Vi tror at medarbeiderne vokser gjennom en kombinasjon av arbeidslivserfaring, tilbakemeldinger, relasjoner og opplæring/utdanning, og at karriereutvikling er et delt ansvar mellom ansatte og deres ledere.

Vår utviklingsmetode fokuserer på å bygge gode ledere – fra å kunne lede deg selv til å lede team og ledere.

Erfaring – utvikling – resultat

Karriereutvikling i Baxter

Shanghai Employees in a meeting

Vår utviklingsfilosofi

I vår karriereutviklingsfilosofi understrekes det at medarbeiderne først og fremst utvikles gjennom arbeidslivserfaring. I denne forbindelse er tilbakemeldinger, mentorordninger og relasjonsbygging viktig. Løpende tilbakemeldinger er derfor en del av vår sterke resultat- og utviklingsorienterte kultur. Våre ansatte får også tilgang til mer formell opplæring og blandede læringsmiljøer gjennom kursplanene for Baxters Development Essentials, Management Essentials, Leadership Essentials og andre lignende tilbud og programmer.

Employees working

Resultat- og karriereutvikling

Vårt syn på resultater og utvikling styres av A.C.E. (Align.Check-In.Execute), et system som er basert på at de ansatte hver måned har møter med nærmeste leder med spesiell vekt på tilbakemeldinger og utvikling. Ansatte og ledere har tilgang til forskjellige typer ressurser for å sikre at disse møtene blir så givende som mulig. Via portalen MyCareer@Baxter har medarbeiderne tilgang til utviklings- og planleggingsverktøy og til utførlig informasjon om resultatforventninger og mål, opplæring og arbeid i Baxter.

Employees Meeting

Verktøy og programmer for karriereutvikling

Vi tilbyr en rekke forskjellige verktøy og ressurser som gjør det enkelt for de ansatte å vurdere sine sterke sider, utviklingsbehov, karrieremål samt personlige mål, og som hjelper dem med å nå dem. Baxters lederskapskompetanse gir de ansatte et mål som de kan utvikles mot. Vi tilbyr også utviklingsveiledning som hjelper alle med å forstå hvilke behov de har. Våre medarbeidere oppmuntres til å bruke disse ressursene løpende.

Blandede læringsmiljøer, e-kurs og klasseromsundervisning

Våre Development Essentials-moduler er tilgjengelige for ansatte på alle nivåer og inneholder bl.a. grunnleggende kurs i profesjonell utvikling og lederskapsutvikling. Dessuten har alle ansatte tilgang til vårt globale opplæringssystem med kurs på flere forskjellige språk. Systemet tilbyr e-læring innen f.eks. profesjonell utvikling, ledelse og lederskap samt mer tekniske emner som Baxters kvalitetsarbeid, rutiner, systemer, produkter og applikasjoner, HMS (helse, miljø og sikkerhet), bivirkningsrapportering, forretningsforståelse og finansiell kompetanse, prosjektledelse og mye mer.

Ledelse og ledelsesutvikling

Gjennom Management Essentials kan ledere få ekstra opplæring og mulighet til å utvikle seg på områder som ledelse, karriere- og utviklingsplanlegging, veiledning og tilbakemelding.  For erfarne og overordnede ledere finnes dessuten Leadership Essentials med verktøy og programmer beregnet på å utvikle forretningsforståelse, høyere virksomhets- og organisasjonsledelse samt opplæring i f.eks. å motivere og utvikle andre.

Et effektivt team

For å bli en attraktiv arbeidsplass er det avgjørende at Baxter kan bygge høypresterende team. For å få effektive team globalt, i hele selskapet og på alle nivåer, har Baxter utviklet et rammeverk for bygging av høypresterende team. Det består av:

  • Opplæring for ledere i hvordan man skaper et høypresterende team. Endagskurset er utarbeidet for å definere teamets og lederens forventninger, styrke relasjonene i gruppen og bygge tillit.
  • Gruppeutviklingsaktiviteter som ledes av personalavdelingen
  • Gruppeutviklingsaktiviteter som ledere kan lede selv uten ekstra støtte

Alle ledere har tilgang til MyTeam@Baxter, en intern nettportal for ledelsesressurser