Fordeler

Fordeler

En viktig del av selskapets visjon er å bli den beste arbeidsplassen. Baxter tilbyr derfor de ansatte et omfattende godtgjørelses- og fordelsprogram.

Vi mener at det er viktig å kunne tilby konkurransedyktig lønn og belønne de ansatte for gode resultater. I vår lønnspakke inngår grunnlønn og eventuelle varierende godtgjørelser i form av f.eks. bonuser og aksjebaserte godtgjørelser. Vi har dessuten en konkurransedyktig fordelspakke som varierer avhengig av land, område og/eller type tjeneste. Det kan dreie seg om sykeforsikring, inntektsforsikring, pensjon og permisjoner.

​Fordeler
Baxter employees cleaning pool area and beach

​En fleksibel arbeidsplass

Det er blitt vanskeligere og vanskeligere å finne en god balanse mellom arbeidsliv og privatliv. I Baxter forstår vi dette, og vi ser at det trengs forskjellige løsninger for hvor og når arbeidet skal utføres. For Baxter innebærer en fleksibel arbeidsplass at arbeidstiden og hvor arbeidet utføres, kan tilpasses, f.eks. ved hjelp av fjernarbeid, fleksitid (fleksibel start-/sluttid, komprimert arbeidstid, skiftbytte, sommertid) eller deltidsarbeid. Effektive ledere og ansvarlige medarbeidere er avgjørende for at en fleksibel arbeidsplass skal fungere. Vi kurser våre ledere for å styrke dem i den rollen det er å lede en fleksibel arbeidsplass. Vi har også verktøy og ressurser for både ansatte og ledere som gjør det enklere å håndtere fleksible arbeidssituasjoner. Selv om muligheten for fleksibilitet på arbeidsplassen kan variere alt etter hva arbeidet innebærer, er vår overordnede filosofi den samme – å støtte fleksible løsninger og våre ansattes behov for å finne en balanse mellom jobb og privatliv.

Medarbeiderprogram

​Baxter og selskapets medarbeidere støtter lokalsamfunn over hele verden gjennom donasjoner i form av penger eller produkter, initiativer for å øke tilgangen til helsetjenester og frivillig innsats fra de ansatte.

Stipendprogram

​I Baxter mener vi at utdanning er viktig, og Baxter International Foundation Scholarship Program tilbyr stipender til bl.a. universitets- og høyskoleutdanning for de ansattes barn over hele verden. Stipendene deles ut som støtte til laveregradsstudier og er basert på meritter. En nøytral ekstern organisasjon vurderer søknadene basert på studentens skoleresultater, aktiviteter utenom skoletiden og arbeidslivserfaring.

Dollars for Doers-programmet

​Baxter International Foundation verdsetter hver time våre medarbeidere bruker på frivillig arbeid. Gjennom programmet Dollars for Doers (DFD) kan ansatte konvertere tiden de bruker på frivillig arbeid, til bidrag til frivillige organisasjoner de ønsker å støtte. Ti timers frivillig arbeid kan tilsvare 100 dollar (rundt 1000 kroner) til en valgt organisasjon.