HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE for nyrebehandling

HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE for nyrebehandling

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

HOMECHOICE CLARIA with SHARESOURCE

HOMECHOICE CLARIA-systemet for automatisert peritonealdialyse (APD) med SHARESOURCE-plattformen for fjernkontakt er et brukervennlig system som hjelper pasienter med kronisk nyresvikt med å utføre peritonealdialyse (PD) hjemme, samtidig som behandlingsresultater og forskrivningshistorikk er tilgjengelig for autorisert helsepersonell.

HOMECHOICE CLARIA APD-systemet er basert på det markedsledende HOMECHOICE APD-systemet, men er blitt utvidet med flere brukervennlige funksjoner og SHARESOURCE-plattformen for fjernkontakt. Systemet er utviklet for å spare tid for både pasienter og klinikker gjennom mer effektive rutiner som reduserer behovet for manuell registrering av pasient- og klinikkdata. Isteden samles data inn automatisk og sammenstilles i en pasientrapport som autorisert helsepersonell enkelt kan hente frem og lese.

Med SHARESOURCE kan autorisert helsepersonell lese av pasientens behandlingsresultater og forskrivningshistorikk etter utført behandling. Disse dataene samles inn automatisk etter hver avsluttede peritonealdialyseøkt. Autorisert helsepersonell kan deretter reagere på egnet måte, f.eks. ved å endre pasientens forskrevne hemodialyse på avstand, uten at pasienten trenger å komme til klinikken.

 

Funksjoner

Nettbasert IT-tjeneste for fjernkontakt

SHARESOURCE-plattformen for fjernkontakt øker helsepersonells rekkevidde. Autorisert helsepersonell kan følge pasientens etterlevelse av behandlingen samt behandlingsresultat og gripe inn tidligere hvis det oppstår problemer.  Pasienter som bruker et automatisert peritonealdialysesystem med SHARESOURCE, oppgir at de føler seg tryggere med hjemmebehandlingen1. Helsepersonell oppgir at de ser en økning av forebyggende pasientkontakt og justeringer av den forskrevne APD-behandlingen2, noe som kan bidra til å redusere3 risikoen for komplikasjoner som igjen kan føre til sykehusinnleggelse. Helsepersonell har også rapportert om lavere bruk av ressurser og dermed lavere kostnader4.

Funksjoner med pasienten i sentrum

HOMECHOICE CLARIA-systemet har et stort og lettavlest display med to rader og et universelt grensesnitt som er tilgjengelig på 38 forskjellige språk.

Sikkerhet og fleksibilitet

Ett stort antall programmeringsmuligheter og forskjellige innstillinger gjør det mulig å tilpasse behandlingen til de fleste pasienters behov.

Se bruksanvisningen eller brukerhåndboken for å få informasjon om sikker og riktig bruk av HOMECHOICE CLARIA med SHARESOURCE-plattformen for fjernkontakt.