TISSEEL [vevslim] for kirurgi

TISSEEL [vevslim] for kirurgi

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Tisseel new

TISSEEL er et vevslim som brukes av kirurger som et komplement til hemostase.

TISSEEL hjelper kirurgen med å stoppe blødninger på steder som er vanskelig å komme til med vanlige kirurgiske metoder (f.eks. suturering og elektrokoagulering). Produktet påføres i et jevnt lag ved hjelp av vårt DUPLOSPRAY-system og lar kirurgen komme så nær som 2–5 cm fra vevet for laparoskopisk kirurgi.

Som ledende innen hemostase er vårt mål å utvikle nyskapende løsninger for kirurger. TISSEEL kan brukes innen forskjellige kirurgiske spesialiteter1 og er beregnet på kompletterende hemostase innen et flertall av kirurgiske spesialiteter1 for å:

  • Kontrollere blødning hos heparinbehandlede pasienter1
  • Kontrollere blødning hos pasienter som står på trombocytthemmere1
  • Oppnå hemostase og forsegling på vanskeligere vev (f.eks. skjørt vev)2
*TISSEEL skal ikke brukes til behandling av store eller kraftige arterieblødninger.

 

Informasjon til forskrivere

 

TISSEEL [vevslim] for kirurgi

Preparatomtale (SPC)
Reseptgruppe, forskrivningsregler, utleveringsbestemmelser og priser