Baxter anerkjent for sitt mangfolds- og inkluderingsarbeid

Diversity Best Practices LogoBaxter er stolt av å ha blitt anerkjent i Diversity Best Practices (DBP) Inclusion Index 2018 (indeks for beste praksis innen mangfold og inkludering) for amerikanske selskaper. Indeksen måler hvor godt et selskap lykkes med å fremme mangfold og inkludering i rekrutteringen samt evnen til å holde på og forfremme personer fra underrepresenterte grupper – kvinner, etniske minoriteter, personer med nedsatt funksjonsevne og HBTQ-personer. Indeksen vurderer også hvor godt et selskap fremmer en kultur som verdsetter mangfold og inkludering. Baxter kom høyt opp på målingen og rangeres som en av de ledende organisasjonene ifølge indeksen.

Det å fremme mangfold og inkludering i Baxter går hånd i hånd med vårt høyt prioriterte mål: å bli den beste arbeidsplassen. Ved siden av vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv – arbeider vi hver dag med å bygge en høypresterende organisasjon preget av mangfold, der de ansatte tilbys en meningsfull karriere og føler seg engasjerte og inkluderte, og med å fremme et miljø preget av tillit.

«For Baxter er det viktig å kunne tiltrekke seg, motivere og holde på en inkluderende og allsidig arbeidsstyrke for å skape nyskapende løsninger som øker livskvaliteten for pasientene», sier José (Joe) E. Almeida, Baxters styreformann og administrerende direktør. «Det å integrere personer med forskjellig bakgrunn og perspektiv i alle deler av organisasjonen er viktig for at vi skal kunne fortsette å utføre vårt oppdrag – å redde og opprettholde liv.»

Baxter ønsker å skape en kultur som fremmer et effektivt samarbeid mellom de ansatte. Selskapet tilbyr utdannings- og opplæringsprogrammer som fremmer inkludering og mangfold, bl.a. et program som hjelper ansatte med å identifisere ubevisste fordommer, hvilke effekter de har, og hvordan man kan bli kvitt dem.  Ansatte kan også delta i personalressursgrupper (Business Resource Group – BRG), der de får mulighet til å utvikle sin kompetanse, skape verdifulle kulturelle kontakter og støtte viktige virksomhetsinitiativer. Baxter har åtte BRG-er: African American Leadership Council, Asian Leadership Network, Latinos@Baxter, Baxter Equality Network, Baxter Women Leaders, Baxter EnAbles, Early Career Professionals og BaxVets. Selskapet har også opprettet et Global Inclusion Council som består av overordnede fra selskapets forskjellige forretningsområder, geografiske områder og funksjoner, som hjelper selskapet med prioriterte spørsmål om inkludering og mangfold.