Støtte til pasientforeninger

Samarbeid med pasientforeninger

Baxter ønsker å samarbeide med pasientforeninger for å forbedre livssituasjonen for pasienter som lider av livstruende sykdommer.

Samarbeid med pasientforeninger vil være basert på felles visjoner og mål med gjensidig respekt og forståelse. Dette avspeiler seg i våre etiske retningslinjer som blant annet sier at Baxter ikke må være enesponsor av en pasientforening, og at alle sponsorater skal være skriftlige.

Etiske regler

Baxter følger de etiske regler for legemiddelindustriens samarbeide med pasientforeninger. De etiske regler sikrer en ramme for samspillet mellom legemiddelindustri og pasientforeninger, slik at samarbeidet alltid foregår på en åpen og troverdig måte. Formålet med de etiske regler er å sikre at partene fremstår som uavhengige av hverandre.