Elektronisk handel

Elektronisk handel

  • Baxter har mulighet til å håndtere flere ulike full EDI løsninger.
  • Baxter er tilsluttet IBX portalen.
  • Baxter kan tilby e-faktura til alle kunder som ønsker det og som har mulighet til å håndtere det.


For mer informasjon om EDI-samarbeidet, kontakt Mikael Bull på
telefon +46 8 632 64 00.