Ernæring

Ernæring

Det er vanlig at pasienter blir underernærte på grunn av sykdommen sin. Av forskjellige årsaker oppdages problemet ofte ganske sent i forløpet, noe som innebærer dårligere livskvalitet og lidelse for pasienten.

Ved utilstrekkelig inntak av mat og drikke kan man trenge å få hjelp til næringsinntak ved å få drypp (parenteral ernæring).

Baxter arbeider med komplette næringsløsninger til intravenøs bruk hos pasienter som blir underernært pga. sykdommen sin.