Etikk og ansvar

Baxter har som mål å være globalt ledende når det gjelder miljø, helse og sikkerhet. Alle medarbeidere får årlig opplæring i bedriftens etiske regler og politikk. Alle deler ansvaret for å følge alle egnede etiske regler og lover innen miljø, helse og sikkerhet. Vi samarbeider også med våre partnere, leverandører og kunder for å oppfylle kravene. Sammen setter vi pasientsikkerheten først.

Atferdskodeks

Den nye atferdskodeksen (Code of Conduct) som ble lansert i 2009, speiler forandringene i bransjen, med spørsmål, svar og veiledning. Baxters atferdskodeks finnes på 20 språk. Alle medarbeidere får opplæring i dette.

Global sustainabilityrapport

Bærekraft er en selvfølgelig del av Baxters virksomhet, og innebærer en langsiktig strategi for å balansere virksomheten med sosiale, økonomiske og miljømessige hensyn. I vår globale sustainabilityrapport finner du mer informasjon om hvordan vi arbeider med bærekraftig utvikling og hva målene våre er.

The Baxter International Foundation

The Baxter International Foundation er en stiftelse som arbeider for å øke tilgjengeligheten til helseomsorg for utsatte grupper i samfunnet, som hjemløse, personer som mangler forsikringsdekning eller er utsatt for mishandling og vold i hjemmet, samt ungdommer med misbruksproblemer. Her finner du mer informasjon om hvilke kriterier som skal være oppfylt og hvordan du søker om økonomisk støtte fra The Baxter International Foundation.