The Baxter International Foundation

The Baxter International Foundation er den filantropiske grenen av Baxter International Inc. Stiftelsen arbeider for å øke tilgjengeligheten til sykeomsorg for utsatte grupper.

Organisasjonens grunntanke

Baxters grunntanke

Om organisasjonen og hvordan man søker om midler fra
The Baxter International Foundation.

Les mer
Kontakt oss

Kontakt oss

Kontaktinformasjon for The Baxter International Foundation.

Les mer