Programmer og sertifiseringer

Våre systemer

Systemer som håndterer miljøpåvirkning og helse- og sikkerhetsrisiko er grunnen til at vi strever etter å bli enda mer effektive i arbeidet vårt med miljø, helse og sikkerhet. Systemene våre er nøye vurdert både i forhold til våre egne standarder og de internasjonale standardene ISO 14001 og OHSAS 18001.

ISO 14001 og OHSAS 18001

Både ISO 14001 og OHSAS 18001 er internasjonale standarder som innebærer at man kan få arbeidet sitt innen miljø (ISO 14001) og helse- og sikkerhet (OHSAS 18001) sertifisert av uavhengige eksperter.

ISO 14001 bidrar til at vi blir bedre til miljøarbeid. På grunn av effektive produksjonsmetoder er vår bruk av energi, råvarer og naturressurser redusert.