Produsentens ansvar

Produsentens ansvar

I tillegg til å redusere miljøpåvirkningen fra våre egne produksjonsanlegg, er vi også engasjert i å produsere mer miljøvennlige produkter og håndtere den miljøpåvirkningen som disse har gjennom hele livssyklusen sin.

Produktutvikling

Vårt produktutviklingssystem gjør det mulig å bedømme et produkts miljøpåvirkning allerede på et tidlig utviklingsstadium. Vi ser på råvarene som brukes til produksjon, produksjonsprosessen, bruken og den endelige avfallshåndteringen av produktet, og analyserer påvirkningen. Dette resulterer i en livssyklusanalyse.

Emballasje

Innen medisinsk industri er kravene til emballasje svært høye. Emballasje som inneholder legemidler eller medisinteknisk utstyr, må være holdbar, hygienisk og brukervennlig samt oppfylle myndighetenes og Baxters egne kvalitetskrav. Blant våre mål er å redusere mengden emballasjemateriale vi bruker og så langt mulig benytte gjenbrukbare og gjenvinnbare materialer.

Et eksempel:
Introduksjonen av en ny type papp som inneholder 75 % gjenvunnet material sparer ca. 110 000 trær om året. For å ta hånd om vår emballasje samarbeider vi med selskap som samler inn emballasjematerial for gjenvinning. Gjennom disse innsamlingssystemene gjenvinner vi plast, papir og papp, aluminium og glass. På den måten kan vår gamle emballasje gjenvinnes og brukes på nytt.

Elektroniske produkter - økodesign og retur

Elektroniske, medisintekniske produkter må være trygge og absolutt pålitelige. Dette sikkerhetstiltaket omfatter også miljøet, og vi forsøker stadig å redusere et produkts miljøpåvirkning under hele livssyklusen, fra utforming, utvikling og bruk og til avhending etter bruk.

Mer informasjon om hvordan Baxter oppfyller kravene i loven om retur av elektriske produkter i respektive EU-medlemsstater får du ved å klikke her >>  

Mer informasjon

Gjenvinning av emballasjematerial i Norge


Informasjon om hvordan Baxter oppfyller kravene i loven om retur av elektriske produkter i respektive EU-medlemsstater