Kunnskapsområder

Sterilisering

Baxter har utviklet og benytter flere forskjellige steriliseringsmetoder for å dekke de særskilte kravene som stilles til biologiske legemidler, parenterale løsninger og medisintekniske produkter. De forskjellige teknikkene omfatter blant annet bruk av damp eller varme, etylenoksid, gamma- og elektronstråling for å sterilisere ferdige produkter samt bruk av inline-teknikk for aseptisk produksjon.