Kunnskapsområder

Medisinsk kompatible plasttyper

Baxter revolusjonerte metodene for innsamling av blod i 1939 ved å introdusere de første blodbeholderne av mykplast, og vi banet vei for moderne, intravenøse behandlingsmetoder med den første infusjonsløsningsbeholderen i mykplast, som snart ble standard. Denne ble fulgt av MINI-BAG, en beholder for intravenøse legemidler, og beholdere av mykplast som brukes ved peritonealdialyse. I dag inngår medisinsk kompatible plasttyper i mange av våre produkter.