Kunnskapsområder

Maskin- og programvaredesign

Baxter har en høy kompetanse når det gjelder utforming, utvikling og integrering av maskinvaresystemer og elektroniske systemer samt den programvaren som styrer dem. Mange av våre behandlingsområder, som administrasjon av intravenøse løsninger og dialyseløsninger, krever utstyr som styrer væsketilførselen. Vi tar også hensyn til hvordan helsepersonell og pasienter samvirker eller bruker utstyret og utformer produktene for at de skal være enkle å bruke og at behandlingen kan gis på en sikker og effektiv måte.