Kunnskapsområder

Legemiddeladministrasjon

Baxter lanserte de første ferdigblandede legemidlene i beholdere for intravenøse løsninger, og var også først med å samarbeide med legemiddelforetak for å tilby sykehus legemidler i ferdigblandet form som intravenøse løsninger. I dag omfatter våre kunnskaper innen legemiddeladministrasjon ikke bare ferdigblandede legemidler og systemer for rekonstituering av legemidler, men også formulering og emballering av injiserbare legemidler i ampuller og sprøyter samt avanserte teknikker for formulering av legemidler.