Kunnskapsområder

Kombinasjonen av bredde og spesialisering skaper innovasjon innen mange behandlingsområder. Baxter har seks kunnskapsområder som gir foretaket konkurransefordeler og unike muligheter til å utvikle og fremstille produkter og tjenester.

Plasmabaserte legemidler

Plasmabaserte og rekombinante legemidler

Baxters arbeid med bearbeiding og separering av blodplasma og dets komponenter ligger til grunn for mange moderne behandlingsmetoder med biologisk opprinnelse, blant annet behandling av hemofili og primær immunsvikt.

Les mer
Legemiddeladministrasjon

Legemiddeladministrasjon

Baxters kunnskaper innen legemiddeladministrasjon omfatter ikke bare ferdigblandede legemidler og systemer for rekonstituering av legemidler, men også formulering og emballering av injiserbare legemidler i ampuller og sprøyter samt avanserte teknikker for formulering av legemidler.

Les mer
Maskin- og programvaredesign

Maskin- og programvaredesign

Baxter har en høy kompetanse når det gjelder utforming, utvikling og integrering av maskinvaresystemer og elektroniske systemer samt den programvaren som styrer dem.

Les mer
Medisinske plasttyper

Medisinsk kompatible plasttyper

Baxter revolusjonerte metodene for innsamling av blod gjennom å introdusere de første blodbeholderne av mykplast. I dag inngår medisinsk kompatible plasttyper i mange av foretakets produkter.

Les mer
Intravenøse løsninger

Intravenøse løsninger

Som verdens første kommersielle produsent av intravenøse løsninger utnytter Baxter sine kunnskaper om formulering, fremstilling og rensing av løsninger for å utvikle forskjellige behandlingsmetoder.

Les mer
Sterilisering

Sterilisering

Baxter bruker forskjellige steriliseringsmetoder som er tilpasset de forskjellige og høye kravene og egenskapene til foretakets biofarmasøytiske, intravenøse og injiserbare legemidler og medisintekniske produkter.

Les mer