Forskning og innovasjon

Baxter har en bred kunnskapsbase innen medisinsk teknikk, legemidler og bioteknikk.

Kunnskapsområder

Kunnskapsområder

Baxter har seks kunnskapsområder som gir foretaket konkurransefordeler og unike muligheter til å utvikle og fremstille produkter og tjenester.

Les mer
Innovasjon

Innovasjon

Baxters pågående forskning er rettet mot produkter og behandlingsmetoder som har som potensiale å dekke kliniske behov som hittil ikke er tilgodesett, gjøre livsviktige behandlinger tilgjengelig for flere pasienter, øke standarden på omsorgen, forbedre behandlingene og minske antallet feilbehandlinger.

Les mer
Kliniske utprøvninger

Kliniske utprøvninger

IFPMAs portal for kliniske utprøvninger.

Les mer