Reiseinformasjon for dialysepasienter i hjemmebehandling

Denne informasjon er kun beregnet på helsepersonell.