Parenteral ernæring

Parenteral ernæring

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Det er vanlig at pasienter blir underernærte på grunn av sykdommen sin. Av forskjellige årsaker oppdages problemet ofte sent i forløpet, noe som innebærer dårligere livskvalitet og lidelse for pasienten. Ubehandlet sykdomsrelatert underernæring kan føre til komplikasjoner som er ressurskrevende for helsevesenet. Derfor arbeider Baxter kontinuerlig med opplæring og informasjon om klinisk ernæring til helsepersonale, både på lokalt og nasjonalt nivå.

Baxters produktutvalg innen parenteral ernæring omfatter trekammerposer (OLIMEL), vitaminer (CERNEVIT), samt en separat fettemulsjon (CLINOLEIC) til ernæringstilberedninger til blant annet barn og alvorlig syke.

Vi har også en trekammerpose for neonatal og pediatrisk parenteral ernæring, NUMETA.

CLINOLEIC inneholder 80 % olivenolje og kun 20 % soyaolje. Denne fettsyresammensetningene stemmer med norske og internasjonale anbefalinger (Nordiska Näringsrekommendationer 2012 og ESPEN parenteral guidelines 2009).

Opplæring innen klinisk ernæring

For å bidra til kontinuerlig læring innen klinisk ernæring, og for å gi helsepersonell muligheten til å utvikle kontakter med kolleger, arrangerer Baxter:

Nordiska Nutritionsakademin (NNA)
Et toårs opplæringsprogram for leger, sykepleiere og dietetikere i samarbeid med Karolinska Institutet og Sahlgrenska Akademin.

Nasjonale og lokale seminarer og workshops
- Opplæring innen klinisk ernæring.
- Workshops basert på pasienttilfeller.

I tillegg til våre produktspesialister har vi også en klinisk ernæringsekspert for å enda bedre kunne møte helsevesenets behov for kontinuerlig opplæring innen klinisk ernæring.

Eksterne lenker

Informasjon om nordiske  og internasjonale ernæringsanbefalinger.

Nordiska Näringsrekommendationer 2012
ESPEN parenteral guidelines 2009

Aktuelt

Nytte/risiko-balansen positiv for NUMETA G16

Kontakt oss

Har du spørsmål om parenteral ernæring? Kontakt oss på e-post: marit_korsvollien@baxter.com

Produkter

Les mer om våre produkter innen parenteral ernæring.