Operasjon

Operasjon

Behandlingsmetoder for hele operasjonskjeden

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

I dag stilles det høye krav til en effektiv og god flyt i forbindelse med hele operasjonskjeden. Hvert ledd er viktig for pasientsikkerheten og for å bruke ressursene så effektivt som mulig. Fra forberedende behandling til operasjon, oppvåkning og etterbehandling på sykehus og hjemme.

Vårt brede produktutvalg stiller høye krav til oss som firma om kunnskaper om hvordan produktene våre kan og skal passe sammen for å bidra til en så effektiv flyt som mulig - både pre- og postoperativt. I samarbeidet vårt med pleiepersonalet bidrar vi gjerne med hvordan operasjonsflyten kan bli mer effektiv og sikker med løsninger fra Baxter. Blant produktene våre finner du for eksempel:

  • Anestesigasser
  • Vevslim
  • Ernæringsløsninger
  • Infusjonspumper til smertelindring