Intravenøse legemidler

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.


Baxters produkter innen intravenøse legemidler er for eksempel
Metronidazol 5 mg/ml og Fluconazole 2 mg/ml. Disse legemidlene er bruksklare oppløsninger og er pakket i Viaflo og Intravia-poser.

Metronidazol Baxter VIAFLO 5 mg/ml

Metronidazol Baxter VIALO 5 mg/ml er pakket i Viaflo-poser og er tilgjengelig i 100 ml.

Metronidazol Baxter Viaflo 5 mg/ml infusjonsvæske, oppløsning er indisert når oral behandling ikke er mulig ved:

  • Profylakse av pre-/postoperative infeksjoner som skyldes følsomme anaerobe bakterier, spesielt arter av bakteroider og anaerobe streptokokker, ved abdominal-, gynekologisk gastrointestinal- eller kolorektal kirurgi med en høy risiko for forekomst av denne type infeksjon. Oppløsningen kan også anvendes i kombinasjon med et antibiotikum mot aerobe bakterier.
  • Behandling av alvorlig intraabdominale og gynekologiske infeksjoner hvor følsomme bakterier, spesielt bakteroider og anaerobe streptokokker, er identifisert eller mistenkt for å være årsaken.

Produkter

Informasjon om våre intravenøse legemidler.