Anestesi

Denne informasjonen er kun beregnet på helsepersonell.

Det finnes to grunnleggende typer anestesi: generell anestesi, der pasienten er i full narkose, og lokal eller regional anestesi, der man blokkerer følelsene i en viss del av kroppen. Vi er en ledende produsent av produkter til generell anestesi, blant annet anestesigasser eller inhalasjonsanestetika og anestesirelaterte legemidler til intensivpleie.

Generell anestesi har flere formål, i tillegg til å beskytte pasienten fra smerte under kirurgiske inngrep. Pasienten må ligge ubevegelig. Musklene må være tilstrekkelig avslappet til at kirurgen skal kunne skjære gjennom vevet. Blodomløpet må fungere som vanlig, og hjerte- og lungefunksjonen må overvåkes nøye. Dessuten må en fjerne hukommelsen av det traumet som pasientens kropp utsettes for. For å oppnå alt dette, bruker man forskjellige typer anestetika i form av gasser og injeksjonsvæsker. Det mest effektive alternativet er likevel gasser, eller inhalasjonsanestetika.

Vi har alle anestesigasser til generell anestesi

Baxter er den eneste leverandøren i Norge som kan tilby alle de tre mest moderne inhalasjonsgassene til generell anestesi; SUPRANE (desfluran) SEVOFLURAN og ISOFLURAN

Vi kan også tilby den svært hurtigvirkende, kardioselektive beta-1 reseptorblokkeren BREVIBLOC injeksjonsvæske (esmololhydroklorid) i hetteglass.

For fullstendig informasjon se preparatomtale (SPC).


Produkter

Les mer om våre anestesiprodukter.

The Suprane app for iPhone and Smartphone

Now available for download on iTunes / Google Play

Suprane App